DRUKI SAMOKOPIUJĄCE

Oferujemy druk spersonalizowanych druków ścisłego zarachowania (faktury, druki magazynowe, zamówienia itp.). Zależnie od potrzeb ilość kopii może być zróżnicowana. Poszczególne kopie zróżnicowane są odcieniem papieru.
  • Wymierną zaletą personalizacji jest to, że wydrukowane są dane firmy, dzięki czemu nie ma konieczności przystawiania pieczęci firmowej.
  • Niewymierną zaletą jest współtworzenie marki, prestiżu firmy – są to korzyści wizerunkowe.

Przykłady druku