MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Na potrzeby różnego typu szkoleń drukujemy materiały informacyjne oraz organizacyjne. Mogą posiadać różną formę: książki, broszury zszywanej lub klejonej, kart do segregatora lub teczki, identyfikatorów itp.

Przykłady druku