PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

ZAWARTOŚĆ PLIKU DO DRUKU

 1. Projekt w skali 1:1 (oczekiwana docelowa wielkość)
 2. Tryb kolorów: CMYK (bez osadzanych profili koloru)
 3. Fonty zamienione na krzywe (CDR, AI, PDF, PRN, PS) lub osadzone w pliku (PDF). Nie dotyczy bitmap (TIF, JPG).
 4. Bitmapy osadzone w projekcie w skali 1:1. Kolor i szarości: dla offsetu rozdzielczość 350 – 600 dpi; dla druku cyfrowego 250-300 dpi. Bitmapy monochromatyczne: 1200 dpi.
 5. Projekt wyśrodkowany na stronie.
 6. Marginesy minimum 3 mm.
 7. Spady po 2 mm z każdej strony (elementy graficzne dochodzące do krawędzi powinny być wyprowadzone na spad).
 8. Znaki drukarskie: sznyty formatowe, bigi (jeżeli dotyczy), pasery, skale koloru, skale szarości, kolory w druku (nazwy lub symbole danym kolorem).

APROBOWANE FORMATY PLIKÓW DO DRUKU

PDF

PDF – wersja preferowana Acrobat 4 (PDF 1.3) – należy pamiętać, aby efekty typu cienie, przezroczystości, głębie przed wygenerowaniem PDF-a zamienić na odpowiedniej jakości bitmapę (dotyczy głównie plików spod Corela).

TIF, JPG

TIF, JPG – formaty tzw. „bezpieczne” (po spłaszczeniu do bitmapy nie ma już możliwości przeinterpretowania przez kolejne urządzenia wielowarstwowego projektu). Posiadają niższą jakość tekstu i grafiki pierwotnie wektorowej. Nie poleca się dla wizytówek (małe fonty tracą wyrazistość, giną szczegóły pomniejszonych logotypów), przy równoczesnym oczekiwaniu wysokiej jakości produktu końcowego. JPG powinien być zapisany bez kompresji.

CDR

CDR – plik otwarty programu Corel Draw (przyjmujemy pliki zapisane do wersji X5 lub niższej). Teksty, logotypy stworzone i zapisane jako cdr posiadają postać wektorową i możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości produktów z druku (wizytówki, papier firmowy, zaproszenia itp.) Z uwagi na możliwość wystąpienia przekłamań podczas konwersji plików cdr do pdf, prn, ps, zaleca się wykonanie cyfrowego wydruku próbnego i/lub dołączenie do zlecenia poglądowych plików jpg.

PRN, PS

PRN, PS – pliki postscriptowe, tzw. zamknięte z uwagi na brak lub bardzo ograniczone możliwości ingerencji w zawartość projektu.

INNE (PSD, AI, INDD, DOC…)

INNE – pliki otwarte z programów: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign (do wersji CS4), MsOffice (do wersji 2007).

Ważne informacje

 • Na etapie projektowania nie zawsze wiadoma jest technika druku w której projekt będzie realizowany. Najlepiej projekt przygotowywać z wymogami pod offset, co gwarantuje, że w technice cyfrowej też będzie wszystko dobrze.
 • W związku z możliwością wystąpienia błędów i przekłamań przy tworzeniu plików pdf w programach Corel Draw, Adobe Photoshop i innych, zaleca się sprawdzenie plików przed drukiem odpowiednim programem, np. Adobe Acrobat (preflight).
 • Teksty czarne powinny mieć tylko jedną składową: 100% Black. Teksty czarne o składzie: 100% CYJAN, 100% MAGENDA, 100% YELLOW, 100% BLACK nie nadają się do druku. Problem ten występuje przy konwersji tekstów z przestrzeni barwnej RGB do CMYK.
 • Teksty 100% czarne BLACK powinny być zawsze nadrukowane. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję. Oznacza to, że pod tekstami, powinny pozostać pozostałe składowe C, M, Y.
 • Czarne aple (tła) o znacznej powierzchni. Wypełniając powierzchnię tylko 100% BLACK, nie uzyskamy głębokiej czerni. Należy powierzchnię wypełnić następująco: 100% BLACK, 40% CYJAN, 30% MAGENDA, 30% YELLOW.
 • Kolory dodatkowe (np. Pantone) należy zamienić na CMYK. Kolory dodatkowe mogą być wydrukowane jako kolory specjalne lub dodatkowe do triady po uzgodnieniu z drukarnią.
 • Do druku przyjmujemy prace, które nie przekraczają dopuszczalnych wartości sumy kolorów TIL (Total Ink Limit); dla druku na papierach powlekanych 300%, dla druku na papierach niepowlekanych 270%