PRZESYŁANIE PLIKÓW

Małe pliki można przesyłać na adres
Pliki powyżej 10 MB należy załadować na serwer. Dane dostępowe można uzyskać drogą e-mailową.