FOLDERY, KATALOGI, CENNIKI

Najczęściej przybierają formę broszury lub kilkustronicowej składki. Wyróżnia je treść i funkcja, którą mają pełnić. Często są elementem prezentacji firmy, jej statusu. Produkt zazwyczaj poddawany jest procesom uszlachetnienia druku.

Przykłady druku