RAPORTY ROCZNE

Raporty roczne zależnie od zakresu działalności firmy przybierają postać książki lub broszury. Zwykle realizowane są jako druk niskonakładowy zawierający liczne wykresy, tabele, mapy, ilustracje… Jako drukarnia posiadamy wieloletnie doświadczenie realizacyjne, wiemy jak sobie radzić ze złożonością materiału i wynikającymi niekiedy z tego niespodziankami. Pliki dostarczone do drukarni powinny spełniać wymagania określone na stronie: Przygotowanie do druku.

Przykład druku