PROJEKT GRAFICZNY

Gotowy projekt do druku

„Gotowy projekt do druku” dostarczony przez Klienta powinien posiadać postać elektroniczną i spełniać wymogi Drukarni Grafica zawarte na stronie Przygotowanie do druku. Sprawdzenie plików Drukarnia sprawdzi dostarczone pliki pod względem:
 • poprawności zastosowanej palety barw
 • rozdzielczości map bitowych
 • zamiany fontów na krzywe bądź dołączenia fontów, składowych czarnego tekstu
 • maksymalnego nafarbienia
 • zastosowanych marginesów, spadów
Drukarnia nie ingeruje w teksty pod względem merytorycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym itp.

Projekt do druku wykonany przez drukarnię

„Projekt do druku wykonany przez drukarnię” obejmuje następujące czynności:
 • rozmieszczenie loga, tekstów, zdjęć i innych elementów graficznych na odpowiednich użytkach
 • sformatowanie tekstu, nadanie kroju, wielkości i kolorystyki fontom
 • przeskalowanie loga, zdjęć i innych elementów graficznych
 • przedstawienie propozycji innych elementów graficznych oraz tła
 • wkomponowanie gotowych elementów graficznych z oferty drukarni jak na przykład kalendaria
 • kompozycja całości, przygotowanie do druku
Do „projektu do druku wykonanego przez drukarnię” Klient powinien dostarczyć:
 • wszystkie teksty mające znaleźć się w projekcie w postaci elektronicznej, edytowalne
 • loga w postaci wektorowej lub bardzo dobrej jakości bitmapy
 • zdjęcia, mapy w odpowiedniej jakości
 • materiały Identyfikacji Wizualnej, jeżeli Klient posiada
Treść tekstów powinna być sprawdzona i ostateczna. Klient powinien wyrazić swoje oczekiwania co do kolorystyki, rodzaju fontów, ogólnej koncepcji itp. Korekta Po wykonaniu projekt zostaje przesłany drogą elektroniczną w postaci pliku JPG do Klienta. Klient zatwierdza projekt lub nanosi swoje uwagi, zmiany i odsyła do drukarni. Przewidziana jest trzykrotna korekta, po której następuje zatwierdzenie projektu przez Klienta. Czynności dodatkowo płatne, które nie mieszczą się w zakresie „projektu do druku wykonanego przez drukarnię”:
 • skład tekstów (przepisywanie tekstów odręcznych na postać elektroniczną)
 • wykonywanie zdjęć, obróbka zdjęć do druku
 • wyszukiwanie zdjęć, logotypów i innych materiałów
 • skanowanie, obróbka skanów, wycinanie zdjęć z tła
 • rysowanie obiektów wektorowych, mapek itp.

Projekt do druku wykonany przez grafika artystę

Graficy artyści, absolwenci ASP z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się grafiką użytkową, wykonują na zamówienie Klienta:
 • projekty: katalogów, folderów reklamowych, okładek, cenników, ulotek, plakatów, etykiet, kalendarzy itp.
 • zdjęcia: produktów, obróbkę cyfrową zdjęć do druku
 • rysowanie złożonych obiektów wektorowych i innych
 • Identyfikację Wizualną (ang. corporate identity – CI), na którą składają się: projekt logo, kolorystyka (wspólna dla logo, strony www, papeterii, itp.), dobór fontów, strona internetowa, całość publikacji promocyjnej firmy (wizytówki, papier listowy, koperty, teczki firmowe, zaproszenia, itp.)
 • Podstawową Księgę Znaku (standaryzacja logo – opis budowy logo i przykłady jak prawidłowo należy znak stosować)

Prawa autorskie do projektów

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie projekty druków, znaków graficznych, wzorów itp. stworzone i zaprojektowane przez drukarnię (grafika artystę) lub chociażby twórczo przerobione i zaadaptowane stanowią przedmiot praw autorskich i są z mocy prawa własnością drukarni (grafika artysty). Zlecający wykonanie usługi przygotowania do druku, wydrukowania i obróbki materiałów poligraficznych nie nabywa automatycznie prawa własności projektów, znaków graficznych i wzorów stworzonych przez drukarnię. Otrzymanie pliku źródłowego z projektem stworzonym przez drukarnię oraz uzyskanie prawa do jego dalszego powielania, przerabiania i wykorzystania u innego usługodawcy, wymaga udzielenia osobnej licencji. Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy wymaga to odrębnej umowy w formie pisemnej i podlega osobnemu wynagrodzeniu.